Giá vàng kiểm tra cơ sở hỗ trợ - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Giá vàng kiểm tra mức hỗ trợ chính 1934,68 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây của mình, giá cần củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực xuất hiện trên stochastic, chờ tiếp tục xu hướng tăng giá sẽ vi phạm năm 1967.90 và xác nhận mở đường tiến tới năm 2008.80 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ năm 1934,68 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 1901,80 và có thể kéo dài đến 1860,90 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910.00 và kháng cự 1990.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng