USDJPY kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY quay trở lại để kiểm tra cơ sở hỗ trợ chính 106,44, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản tích cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới.

Hiện tại, Stochastic cung cấp các tín hiệu tích cực rõ ràng, ngoài ra đường EMA50 hỗ trợ giá từ bên dưới, do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 107,68, lưu ý rằng việc phá vỡ 106,44 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 106,00 hỗ trợ và 107,40 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng