GBPUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực sau khi kiểm tra 1.3140 và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá kiểm tra 1.3185. đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng giá dự kiến, mà các mục tiêu của nó mở rộng để đạt đến 1.3385 sau khi vượt qua mức trước đó, có tính đến việc phá vỡ 1.3060 có thể gây áp lực giá để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1,2965 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3040 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng