EURUSD bắt đầu tích cực - Phân tích - 17-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD mở giao dịch ngày hôm nay với xu hướng tăng giá để tiếp tục xu hướng tăng giá được đề xuất gần đây, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, chờ kiểm tra 1.1908 đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng vi phạm mức này sẽ mở rộng sóng tăng để đạt đến 1.2035 như một trạm chính tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1.1800 và quan trọng nhất ở trên 1.1737.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1780 và kháng cự 1.1950.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng