Phân tích cuối ngày cho EURUSD 14-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực để di chuyển khỏi đường EMA50, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới và vẫn còn cơ hội để đạt được mục tiêu tiếp theo của chúng tôi ở mức 1.1908, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1,1737 để tiếp tục mức tăng được đề xuất.