Baidu cố gắng thoát khỏi tình trạng bão hòa mua quá mức - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Baidu đã giảm 1,22% trong phiên trước trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại khi thoát khỏi tình trạng bão hòa quá mua trong chỉ số RSI, đồng thời giao dịch trong kênh giá tăng dần trong ngắn hạn, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày .

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 135,30, với điều kiện hỗ trợ 118,55 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng