Pfizer tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Pfizer đã tăng 0,42% trong phiên vừa qua trong khi tìm kiếm mức đáy để củng cố nó cao hơn một lần nữa, trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn chiếm ưu thế, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm tới ngưỡng kháng cự quan trọng 38,94.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng