Adobe mở rộng lợi nhuận - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Adobe System đã tăng giá trong ngày sau khi dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, đồng thời kiểm tra sự hỗ trợ của kênh giá tăng dần hướng dẫn giao dịch ngắn hạn gần đây, trong bối cảnh các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 467,65.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng