Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 14-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và di chuyển quanh đường EMA50 và miễn là giá dưới 0,7170, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7065 sau đó là 0,7000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7070 và 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm