Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 14-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tiêu cực bây giờ để kiểm tra đường hỗ trợ của mô hình cờ hiệu tăng xuất hiện trên biểu đồ và giá cần phải củng cố trên mức hỗ trợ này như một điều kiện đầu tiên để tiếp tục kịch bản tích cực dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, vì việc phá vỡ hỗ trợ này, tiếp theo là phá vỡ 44,40 sẽ tác động lên giá để đạt được mức giảm nhiều hơn và hướng tới khu vực 42,50 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Mặt khác, giá cần phải vi phạm 45,35 để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình đã đề cập và phục hồi hướng tới mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi tại 47,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 44,00 hỗ trợ và 47,00 kháng cự .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng