Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 14-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra đường EMA50, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự tiếp tục giảm và phá vỡ 41,05 sẽ dừng lại kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và ép giá bắt đầu điều chỉnh giảm trong ngày, lưu ý rằng stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tích cực rằng chúng tôi đang chờ hỗ trợ để đẩy giá tăng trở lại và đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi là bắt đầu từ 43,05 và mở rộng đến 45,00.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng