Cập nhật giữa trưa cho Silver 14-08-2020


Economy analysis


Giá bạc tạo ra mức kháng cự vững chắc tại đường hỗ trợ đã bị phá vỡ trước đó của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, buộc giá phục hồi theo chiều giảm để phá vỡ mức 26,90 và tiếp cận mức 26,10, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì phá vỡ mức cuối cùng sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm và chuyển sang giảm trong phần còn lại của ngày, hướng tới 25,06 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo trước bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26.00 và kháng cự 29.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng