Cập nhật giữa trưa cho Vàng 14-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy một số xu hướng giảm để kiểm tra cơ sở hỗ trợ quan trọng 1934,68 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động cho ngày hôm nay, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 1967,90 đến xác nhận mở rộng làn sóng tăng giá đến năm 2008.80.

Mặt khác, chúng tôi nhắc bạn rằng việc phá vỡ 1934,68 sẽ ép giá giảm trở lại và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1901,80 và mở rộng đến 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 1990,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá