Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 14-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực sau khi dựa vào đường xu hướng tăng giá trong ngày, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực được cung cấp bởi stochastic, đang chờ hướng tới 1.3185 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng, yêu cầu giữ trên 1.3045 là điều kiện đầu tiên để tiếp tục.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2980 và kháng cự 1.3160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng