Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 14-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và vẫn nằm trên đường EMA50, trong khi phương pháp ngẫu nhiên tiếp cận cung cấp tín hiệu chồng chéo tích cực ngay bây giờ, chờ hỗ trợ để đẩy giá tăng trở lại và hướng tới mục tiêu tích cực mới của chúng tôi là đạt 1.1908.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 1.1737 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1737 và kháng cự 1.1908.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng