Khí tự nhiên đối mặt với rào cản chính - Phân tích - 14-8-2020


Economy analysis


Giá khí đốt tự nhiên bắt đầu hình thành các giao dịch tích cực mạnh sau khi thành công vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá tại 1.980, để tạo thành hỗ trợ tốt chống lại các giao dịch tăng giá, lưu ý rằng giá phải đối mặt với rào cản vững chắc tại 2.280 để trì hoãn cuộc tấn công tăng giá và hình thành một số đi ngang biến động như xuất hiện trên biểu đồ.

Giá cần thu thập thêm động lực tích cực để quản lý để vượt qua rào cản đã đề cập và mở đường để đạt được các trạm tích cực bổ sung bắt đầu ở Mức 2,480 và 2,780.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,100 đến 2,480

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá