Giá dầu thô đang chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục dao động trong phạm vi đi ngang, giới hạn giữa đường hỗ trợ tăng lên đến mức kháng cự 37,95 và 40,41 và chúng tôi vẫn đang chờ vi phạm một trong các mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo.

Do đó, tính trung lập của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến bây giờ, lưu ý rằng việc vi phạm mức kháng cự được đề cập sẽ dẫn đến giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,05, trong khi phá vỡ hỗ trợ thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ đẩy giá quay trở lại đường giảm điều chỉnh và đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 36.10 và mở rộng đến 32,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 38,50 đến 41,00 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập