GBPJPY cung cấp tín hiệu tích cực - Phân tích - 14-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã cung cấp tín hiệu tích cực vào ngày hôm qua bằng cách phục hồi trên mức 139,65, tạo thành rào cản chống lại các nỗ lực tăng giá, để củng cố cơ hội tiếp tục cuộc tấn công tăng giá bằng cách ghi 140,20.

Sự ổn định của mức hỗ trợ ban đầu 137,70 và cách tiếp cận ngẫu nhiên đến mức 80 sẽ làm tăng áp lực tích cực và cung cấp động lượng tích cực mới cho giá, để tiếp tục chờ đợi để tiến tới mục tiêu đầu tiên ở mức 140,80, mà việc vi phạm nó có thể kéo dài giao dịch về mức 142,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,00 đến 140,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng