Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 14-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục đóng cửa tích cực trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00, để củng cố sự tiếp tục của sự tích cực được đề xuất trước đó, đảm bảo tầm quan trọng của việc thu thập động lực tích cực bổ sung để quản lý để phá vỡ rào cản 980,00, sau đó chờ ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu ở mức 1040,00.

Sự dao động hiện tại của Stochastic gần mức 80 đồng ý tổng quan về xu hướng tăng của chúng tôi để tăng cơ hội thu thập động lượng bổ sung cần thiết để ghi lại các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng