USDCHF tiếp tục giảm - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy giao dịch tiêu cực bình tĩnh để giải quyết xung quanh 0,9100, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để kiểm tra 0,9056 như một trạm đầu tiên, lưu ý rằng đường EMA50 tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá, để hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở ra cách để hướng tới 0,8965 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Nhìn chung, xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 0,9187, theo sau là 0,9213 mức và giữ trên chúng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm