AUDUSD giảm một cách bình tĩnh - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD thu thập thông tin xuống dưới một cách bình tĩnh để di chuyển dần ra khỏi đường EMA50, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 0,7065, sau đó là 0,7000 mức, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến ​​phụ thuộc về sự ổn định giá dưới 0,7170.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7070 và 0,7180

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm