Giá dầu Brent trong mô hình tiếp tục - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của giá dầu Brent bị giới hạn trong mô hình cờ hiệu tăng mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, trong khi stochastic đạt đến vùng quá bán.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 47,60, trong khi giữ trên 44,40 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được nó.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng