Giá dầu thô tiếp tục đà tăng - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định trên đường EMA50 và chúng tôi nhận thấy rằng stochastic đạt đến các vùng quá bán, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vượt qua 43,05 để hướng tới 45,00 trong thời gian tới trạm tích cực.

Do đó, kịch bản tích cực sẽ vẫn hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,05 sẽ tác động lên giá để bắt đầu sóng điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng