Giá bạc chạm mục tiêu - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã tăng mạnh trở lại vào ngày hôm qua để phá vỡ thành công mức 26,10 và vượt qua mục tiêu đã chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 26,90, khi nó bắt đầu nỗ lực quay trở lại kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính , mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 29,80.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bằng cách di chuyển lên trên đường EMA50, lưu ý rằng việc giữ trên 26,90 thể hiện mức giá ban đầu điều kiện để tiếp tục đà tăng dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ ép giá giảm xuống 25,06 khu vực ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 26,00 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng