Giá vàng vượt ngưỡng kháng cự - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Giá vàng xác nhận đã phá vỡ mức 1934,68 sau khi đóng nến hàng ngày trên nó và nó đã đạt được mục tiêu tích cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1967,90, chờ đợi để có được động lượng tích cực hỗ trợ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn trong giai đoạn sắp tới, vì việc vi phạm mức cuối cùng thể hiện chìa khóa để phục hồi hướng tới năm 2008.80 là mục tiêu tích cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ Năm 1934,68 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách thử nghiệm 1901,80 và có thể kéo dài đến 1860,90 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1920,00 hỗ trợ và kháng cự 1990.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng