USDCAD chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3200, cho thấy xu hướng tăng nhẹ bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên làm mất đi động lượng tích cực rõ ràng, trong khi đường EMA50 tiếp tục tác động tiêu cực lên giá.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm chính, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.3112, trong khi giữ dưới 1.3362 là điều kiện quan trọng nhất để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3150 và kháng cự 1.3290.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá