Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 06-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động trong khoảng 0,7000 barreir, chờ đợi để có động lực tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 0,7064.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 0,6860 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6900 hỗ trợ đến 0,7040

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish