GBPUSD quay trở lại để kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tăng giảm sau khi đạt đến khu vực 1,3125, để kiểm tra đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ một lần nữa, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự tiếp tục của áp lực tiêu cực và phá vỡ 1,3045 sẽ buộc giá đạt được thêm từ chối nhắm mục tiêu kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng nhất tại 1,2965 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng tổng thể vẫn hoạt động trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1,3045 là yếu tố bảo vệ đầu tiên đối với kịch bản tích cực được đề xuất, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1,3185.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2980 và Mức kháng cự 1.3160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng