EURUSD thu thập động lực tích cực - Phân tích - 14-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD hiện đang ổn định tại đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó để tiếp cận các vùng quá bán, chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.1908.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.1737, vì nó sẽ bị phá vỡ giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá bổ sung mà mục tiêu tiếp theo của nó đạt đến 1.1632.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1737 và kháng cự 1.1908.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng