Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 13-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện đang đối mặt với áp lực tiêu cực để tiếp cận đường EMA50 và miễn là giá trên 41,05, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đầu stochastic hướng tới các khu vực quá bán, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu đạt 45,00.