Phân tích cuối ngày cho Vàng 13-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công vượt qua mức 1934,68 và tiếp cận mục tiêu tích cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1967,90, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở năm 2008.80, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1934,68 như một điều kiện đầu tiên.