Phân tích cuối ngày cho EURUSD 13-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD hiện đối mặt với áp lực tiêu cực khi tiếp cận ngưỡng 1.1800, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.1908, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1,1737 để tiếp tục tăng dự kiến.