McDonald's hầu như không tăng - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của McDonald's giao dịch ổn định với lợi nhuận 0,01% phút, khi nó di chuyển dọc theo đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, chống lại các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 218,12, miễn là nó ổn định trên 202,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng