3M bổ sung vào lợi nhuận - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của 3M tiếp tục tăng trong các mức trong ngày với lợi nhuận 0,68%, trong bối cảnh xu hướng tăng ngắn hạn chiếm ưu thế, vì nó ổn định trên mức hỗ trợ 159,19, đại diện cho tỷ lệ 61,8% của các mức thoái lui Fibonacci cho một làn sóng giảm dần trong trung hạn (từ 187,00 đến 114,01), với sự hỗ trợ tích cực từ đường SMA 50 ngày, chống lại các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng thêm, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự tiếp theo tại 169,94, đại diện cho tỷ lệ 76,4% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng