Morgan Stanley giải quyết mức kháng cự hiện tại - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Morgan Stanley đã giảm 0,06% trong phiên giao dịch trước với các tín hiệu tiêu cực từ RSI trong khi giải phóng bão hòa mua quá mức từ RSI, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu vào mức kháng cự chính là 57,56, với điều kiện mức kháng cự 52,00 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng