Nike tấn công lực cản quan trọng - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Nike đã tăng 0,65% trong phiên trước và vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 105,58, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong ngắn hạn chiếm ưu thế, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng thêm, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 117,83, miễn là vùng kháng cự 105,58 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng