Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 06-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cố gắng vi phạm mức 43,38 ngay bây giờ, để hướng tới đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới, nhưng chúng tôi đang chờ mức đóng cửa hàng ngày theo mức này và cũng là hỗ trợ 42,30, đại diện cho các khóa xu hướng tiếp theo.

Do đó, tính trung lập của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng các chi tiết của các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm các mức được đề cập sẽ được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 41,20 đến kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập