Oracle cố gắng thoát khỏi tình trạng bão hòa quá bán - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Oracle đã tăng 0,01% trong phiên vừa qua sau khi dựa vào mức hỗ trợ 53,56, bật lên cao hơn và thoát khỏi tình trạng bão hòa quá bán trong chỉ số RSI, trong bối cảnh sóng ngắn hạn đi xuống thống trị, với áp lực tiêu cực từ ngưỡng 50 -ngày SMA.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm vào mức hỗ trợ 51.07, với điều kiện mức hỗ trợ 53.56 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm