Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 13-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cung cấp các giao dịch tích cực hơn để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính và chúng tôi tin rằng con đường đang mở để đạt được mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi ở mức 47,60, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 44,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng