Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 13-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh để tiến tới gần 43,05, chờ đợi có đủ động lực tích cực để đẩy giá vượt qua mức này và phục hồi về phía 45,00, thể hiện mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​sự phá vỡ rõ ràng và giữ dưới mức 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 41,05 hỗ trợ và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng