Cập nhật giữa ngày cho Silver 13-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng, ổn định gần mức 26,10 và vẫn ở dưới mức đó, và như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo buổi sáng của mình, giá cần phải phá vỡ mức này để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 26,90 và mở rộng lên 29,80.

Cho đến nay, kịch bản xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực và được đề xuất cho ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định trên 25,06 và quan trọng nhất là trên 23,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,50 và kháng cự 27,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng