Cập nhật giữa trưa cho Vàng 13-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục dao động quanh mức 1934,68 mà không quản lý để phá vỡ nó cho đến bây giờ, hãy chờ đợi để có động cơ tích cực giúp vượt qua mức này và hướng tới mục tiêu chính của chúng tôi là bắt đầu từ 1967,90 và kéo dài đến 2008,80.

< p>

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho giai đoạn sắp tới với điều kiện đạt được mức vi phạm cần thiết, lưu ý rằng việc phá vỡ 1901,80 được coi là yếu tố tiêu cực ban đầu để chuyển sang giảm.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1980.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng