Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 13-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới hiện đang di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để kiểm tra 1.3185 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, trong khi giữ trên 1.3035 thể hiện điều kiện ban đầu để tiếp tục.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3170.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng