Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 13-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực để cố gắng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong thời gian còn lại của ngày, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho ngày hôm nay, được hỗ trợ tốt bởi đường EMA50, đang chờ đến thăm 1.1908 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng giữ trên 1.1737 là điều quan trọng để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1737 và kháng cự 1.1908.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng