EURJPY ghi lại mục tiêu - Phân tích - 13-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã tận dụng các yếu tố tích cực để nhận thấy sự hình thành đợt tăng giá mạnh gần đây, di chuyển khỏi mức hỗ trợ ban đầu 124,50 để cố gắng giữ trên mục tiêu chính đầu tiên ở mức 126,00.

Trong trường hợp giá quản lý để thu thập thêm động lượng tích cực, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục cuộc tấn công tăng giá để mở rộng giao dịch về hướng 126,60, sau đó đạt đến ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá nhỏ tại 127,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,65 đến 126,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng