GBPJPY lặp lại áp lực lên rào cản - Phân tích - 13-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành đợt phục hồi tích cực mới vào ngày hôm qua để lặp lại áp lực lên ngưỡng 139,65, cố gắng tìm cách tiếp tục các giao dịch tăng giá chính, trong khi chúng tôi khuyên bạn nên đợi để đạt được mức vi phạm cần thiết để tránh bất kỳ sự phục hồi tiêu cực nào có thể dẫn đến bất ngờ lỗ, trong khi việc giải quyết trên ngưỡng này sẽ cho phép giá ghi nhận các mục tiêu tích cực mới có thể bắt đầu ở mức 140,80 và 142,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,60 đến 140,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng