Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 06-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tích cực để bắt đầu vi phạm mức 40,41, điều này gợi ý người đứng đầu giá sẽ kích hoạt kịch bản tích cực trong giai đoạn sắp tới và tiếp tục xu hướng tăng chính, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức đã đề cập để xác nhận Tiếp tục tăng lên 43,05 đại diện cho mục tiêu tích cực đầu tiên.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự 40,41 hoặc phá vỡ mức hỗ trợ 38,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 39,00 và mức kháng cự 41,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Trung lập