Bạch kim chống lại tiêu cực ngẫu nhiên - Phân tích - 13-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim phải đối mặt với một số áp lực tiêu cực gần đây gây ra bởi sự thoát ra ngẫu nhiên khỏi vùng quá bán và hình thành sóng tiêu cực, trong khi điều đó không ảnh hưởng đến sự ổn định tích cực do giá vẫn ổn định trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập lại động lượng tích cực, điều này sẽ cho phép giá tăng và lặp lại áp lực lên ngưỡng 980.00, việc phá vỡ nó có thể kéo dài giao dịch về các mức 1040.00 và 1105.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng