Giá đồng quay trở lại tăng - Phân tích - 13-8-2020


Economy analysis


Giá đồng giữ mức ổn định tích cực bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực mới trên đường hỗ trợ 2.7700, để nhận thấy sự phục hồi tích cực về phía mục tiêu đầu tiên ở mức 2.8600, điều này củng cố sự thống trị của đường tăng giá để giữ cho tổng quan tích cực của chúng tôi là mục tiêu 3.000, tiếp theo là 3.1200 in giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.8000 đến 2.9400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng