AUDUSD cố gắng tích cực - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cố gắng phá vỡ mức 0,7170 nhưng nó đã đóng thanh nến hàng ngày dưới mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực xuất hiện trên stochastic, đang chờ đến mức 0,7065 sau đó là 0,7000 mức như các đài chính tiếp theo.

Mặt khác, hãy lưu ý rằng việc xác nhận vi phạm 0,7170 sẽ đẩy giá trở lại đường tăng giá chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7220

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm